ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวิชาการและวิจัย | 1329 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
คณะกรรมการประจำคณะ | 1875 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้บริหารหน่วยงาน | 2757 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานบริหารและพัฒนาระบบ | 849 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
งานพัฒนานักศึกษา | 853 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 859 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานศูนย์นนทบุรี | 809 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำนักงานศูนย์สุพรรณบุรี | 902 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สำหรับบุคลากร | 5050 ครั้ง เมื่อ 8 เดือนที่แล้ว
กรอบแผนพัฒนารายบุคคล BA&IT (IDP) | 243 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงสร้างบุคลากร | 1834 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
สำนักงาน ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี | 750 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 406 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,975 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,107 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,402 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ