ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัย | 251 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม | 273 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ | 91 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ | 115 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ | 118 ครั้ง เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 170 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,288 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,301 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,596 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ