ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2564 | 436 ครั้ง เมื่อ 1 วินาทีที่แล้ว
แข่งขันกิจกรรมการเขียนแผนธุรกิจ BMC for Young Gen | 462 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 | 798 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
บท. เข้ารับรางวัลผลการประกวดโครงการ/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น | 375 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Startup Thailand League | 344 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
อบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย | 183 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
อบรมหลักสูตร CPR การปฐมพยาบาลเบื้องต้น | 180 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
หนูขอบาทเดียว หนูจะเอาไปช่วยสิ่งแวดล้อม | 206 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ IOT Smart Project | 216 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ IOT Smart Project | 276 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ IOT Smart Project | 255 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Hands-on topics training | 313 ครั้ง เมื่อ 10 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 | 137 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนเอกอโยธยา | 172 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพ (สาขาวิชาการตลาด) | 166 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม | 190 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
โครงการ Hands-on Topics Training ณ โรงเรียนปัณณวิชญ์ (ศว) | 176 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล จัดโครงการ Hands-on Topic Training | 70 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 95 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,346 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,855 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,103 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ