กำหนดการ “ปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษา ปี 2566”

ประชาสัมพันธ์การปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทั้งในรูปแบบออนไลน์และในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ รายละเอียดดังนี้
1. นักศึกษาสามารถเข้าระบบปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2566
ได้ระหว่างวันที่ 6 – 30 พฤศจิกายน 2566 ได้ที่เว็บไซต์ :
https://apps.rmutsb.ac.th/student/final (เข้าระบบวันหรือเวลาใดก็ได้
ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด)
2. เข้ารับการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ
ในศูนย์ที่นักศึกษาสังกัดตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
– ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า ฯ
– ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมไพศาลสโมสร
– ศูนย์นนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
เวลา 07.30 – 15.00 น.ณ หอประชุมอาคารราชมงคล 36 ริมน้ำ (เขตใต้)
– ศูนย์สุพรรณบุรี วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
เวลา 07.30 – 15.00 น. ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ See less