โครงการ U2T ตำบลบ้านเลน รณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ โดยทีมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบรายตำบลบ้านเลน ผู้รับจ้างทั้งบัณฑิต ประชาชน และนักศึกษาในโครงการ U2T ร่วมกับนายกเทศมนตรีตำบลบางปะอิน นายกเทศมนตรีตำบลปราสาททอง ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเลน อสม. ร่วมกิจกรรม U2T ก้าวต่อไปสู้ภัย COVID-19 โดยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับวัดกำแพง วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ โรงเรียนปราสาททอง โรงเรียนพระปริยัติธรรม โรงเรียนวัดกำแพง โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม โรงเรียนบางปะอิน โรงเรียนบางปะอิน ‘ราชานุเคราะห์๑’ และสถานีรถไฟบางปะอิน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายสเปรย์แอลกอฮอสำหรับพกพา หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เอกสารให้ความรู้ ขั้นตอนการปฏิบัติ ก่อน-ระหว่าง-หลัง การเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจยิ่งขึ้น และพร้อมก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ตามนโยบายของทางกระทรวง อว. ในพื้นที่ตลาดสด ตลาดล่าง ตลาดเอกเซ็นเตอร์และตลาดเลียบทางรถไฟ ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ/ข้อมูล : ผศ.ดร.กนกพร รายงาน : นาตยา 31/5/2564


351 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 378 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,947 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,079 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,374 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ