กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.215 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 318 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,887 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,019 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,314 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ