แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

ทีม U2T ตำบลบ้านเลน ตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้ารอบ 40 ทีม เพื่อแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบคัดเลือกทีมสุดยอดภาคกลาง (5 ทีม) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อโครงการ สวะ ไม่ใช่สวะ #ทีมผักตบบ้านเลน ได้เข้าร่วมแข่งขัน ในประเด็น Circular Economy เพื่อส่งเสริมแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ลดปัญหาผักตบชวา และขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และอุตสาหกรรม ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน ต่อยอดสู่ปุ๋ยอัดเม็ด และเพิ่มมูลค่าผักตบชวาเป็น by product และ product อาทิ ก้านผักตบตากแห้ง เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และที่กันกระแทกทดแทนการใช้เม็ดโฟม และสามารถนำไปสร้างกิจกรรม Creative economy สานปลาตะเพียนจากผักตบชวา สร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวให้ชุมชนได้อีกด้วย อีกทั้ง สามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วจากอินทรีย์กลับสู่กระบวนการหมักย่อยเป็นน้ำหมักชีวิภาพ สู่พื้นแปลงเกษตรของชุมชนในที่สุด ถือเป็น Green economy ที่แท้จริง “ปัญหาจากชุมชน ปรับแก้โดยชุมชน จบที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง” โดยต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเม็ดเงิน รายได้ให้ประชาชน พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้องค์ความรู้ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : ผศ.ดร.กนกพร ข้อมูล : ผศ.ดร.กนกพร รายงาน : นาตยา 8/7/2564


271 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 412 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,981 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,113 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,408 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ