ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวงศ์ พูนพล คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สายหยุด อุไรสกุล คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน ไชยแสน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : สุริสา ข้อมูล : สริสา รายงาน : นาตยา 22/7/2564


269 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 404 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,973 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,105 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,400 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ