โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์นนทบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างและเผยแพร่นวัตกรรม (แบบออนไลน์) เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 วัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากเรียนรู้ผ่านกระบวนการทำงานวิจัยหลักสูตรระบบสารสนเทศ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะในการสร้างผลงานโดยนำกระบวนการทางวิจัยมาประยุกต์ใช้ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานนักศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยานี นุ้ยฉิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา กลั่นไพฑูรย์ อาจารย์อังสนา ผ่อนสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน ดร.นุชรัตน์ นุชประยูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท คูศิริรัตน์ และอาจารย์ ดร.ภครัช เพลิดพริ้ง เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : ปรินทร์ ข้อมูล : ปรินทร์ รายงาน : นาตยา 30/8/2564


273 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 164 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,282 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,295 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,590 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ