คณบดี 6 คณะ ร่วมคาราวะ ท่านอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมคาราวะ ท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : ผศ.ดร.สาลินันท์ ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 14/10/2564


193 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 428 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,997 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,130 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,425 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ