แสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 พร้อมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564
ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี


197 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 358 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,927 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,059 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,354 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ