คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานแถลงข่าว มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดงานแถลงข่าว มหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจยั่งยืน”

นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค และรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และบุคลากร มทร. สุวรรณภูมิ ร่วมงานแถลงข่าวมหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจยั่งยืน โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เดอะฮอล์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP, SME, Start up อย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จัดโดย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อโณทัย รายงาน : นาตยา ผู้ตรวจ : มณฑาทิพย์ 26/01/2564


142 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 235 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,353 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,366 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,661 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ