ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บท. จัดงาน อว. ส่วนหน้า Sharing Day : U2T พระนครศรีอยุธยา

“ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บท. จัดงาน อว. ส่วนหน้า Sharing Day : U2T พระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ จัดงาน อว. ส่วนหน้า Sharing Day : U2T พระนครศรีอยุธยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ (อุน-นะ-หะ-เล-ขะ-กะ) อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับผู้รับผิดชอบตำบลในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศและผู้แทนชุมชนภาคีเครือข่าย อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้รับเกียรติจากนางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ตำบลที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตำบลต้นแบบของโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาก 8 สถาบันการศึกษา เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อโณทัย รายงาน : นาตยา ผู้ตรวจ : มณฑาทิพย์ 26/01/2564


228 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 241 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,359 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,372 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,667 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ