คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ มาเข้ารับการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้น
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหารและพัฒนาระบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : เกวรี รายงาน : นาตยา 30/05/2565


92 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 222 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,340 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,353 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,648 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ