คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ มาเข้ารับการคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหารและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : เกวรี รายงาน : นาตยา 31/05/2565


460 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 92 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,343 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,852 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,100 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ