ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

หน่วยสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาและสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ” ได้รับรางวัลดังนี้ บริษัท ศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กดีเด่น นางสาวนงเยาว์ แสงเงิน ชื่อโครงการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทโตโยดะ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีศึกษาโรงงานผลิตกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ นางสาวนุชนาถ พิมพ์รัตน์ ชื่อโครงการคู่มือการจัดทำค่าขนส่งหัวลากตู้คอนเทนเนอร์และค่าบริการยกตู้คอนเทนเนอร์ผ่านท่าเรืองของบรัท ข่าว ซี.พี. จำกัด (โรงงานข่าว
นครหลวง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ นายวิชญ์ภาส เปี่ยมฤกษ์ ชื่อโครงการสื่อวิดีโอนำเสนอสินค้าและบริการ บริษัท นานาภันฑ์ วัสดุอุตสาหกรรม จำกัด และนางสาวศศิวิมล ฉ่ำวิเศษ ชื่อโครงการระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลอ่านทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว504 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 245 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,363 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,376 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,671 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ