ลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงาน อว. ส่วนหน้า ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เพื่อพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ระหว่างคณบดี 6 คณะ กับเทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล 50 ตำบล ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมีท่านภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ/ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 2/4/2564


499 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 80 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,331 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,840 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,088 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ