สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 พร้อมร่วมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์
ทำความสะอาด ณ เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว297 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 437 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 15,006 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,138 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,433 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ