ร่วมวางแนวทางการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ทีมงาน EISA Education Institute Support จาก Thai bev​ เข้าพบ อาจารย์ศศินันท์ ศาสตร์สาระ อาจารย์กอบชัย เมฆดี ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันกับคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ในด้านการพัฒนานักศึกษาและการเข้ามาสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของทางคณะฯ ด้านวิชาการ, สันทนาการและธุรกิจเพื่อชุมชน เร็ว ๆ นี้

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว278 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 428 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,997 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,130 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,425 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ