ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี

Assistant Professor Dr.Salinun Boonmee
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dean of Faculty of Business Administration and Information Technology

“แหล่งสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการบริการ ภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย และทั่วถึง”

ข่าวประชาสัมพันธ์


เอกสารดาวน์โหลด / มหาวิทยาลัยคุณธรรม / ศูนย์ทดสอบพัฒนาฝีมือแรงงาน / ประกาศ

ดูทั้งหมด

Bait Channel
แนะนำคณะบริหารธุรกิจฯ BAIT 2564
การดู 67 ครั้ง 3 เดือนที่แล้ว
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ
การดู 163 ครั้ง 6 เดือนที่แล้ว
แนะนำคณะบริหารธุรกิจฯ BA&IT 2563
การดู 137 ครั้ง 6 เดือนที่แล้ว
Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 149 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4101 ครั้ง
  • ปีนี้ : 31158 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 31169 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ