มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา คณะบริหารธุรกิจ มีสาขาอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ มทรส คณะบริหารธุรกิจ หันตรา มีสาขาอะไรบ้าง ค่าเทอม เท่าไหร่?
การจัดการเรียนใน มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา คณะบริหารธุรกิจฯ เปิดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับ ปวส และ ป.ตรี ดังนี้

1. ระดับ ปวส. คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดการสอนใน 2 หลักสูตร

 • ปวส. การจัดการ
 • ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

2. ระดับ ป.ตรี คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เปิดการสอนใน 3 หลักสูตร

 • ป.ตรี การบัญชี
 • ป.ตรี การจัดการ
 • ป.ตรี การตลาดดิจิทัล
 • ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

3. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ปวส ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา?

 • ค่าเทอม ปวส. การจัดการ 3,950 บาท
 • ค่าเทอม ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3,950 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า ปริญญาตรี 2,650 บาท ปวส 2400 บาท ปวช 2150 บาท)

4. ค่าเทอม เท่าไหร่ สำหรับการเข้าศึกษาระดับ ป.ตรี ในคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา?

 • ค่าเทอม ป.ตรี การตลาดดิจิทัล 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การบัญชี 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี การจัดการ 4,850 บาท
 • ค่าเทอม ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 5,375 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ค่าเทอมปกติของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท ยกเว้นสาขา ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล จะมีค่าเทอม 9,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า ปริญญาตรี 2,650 บาท ปวส 2400 บาท ปวช 2150 บาท)

ที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000