โครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ กรรมการร่างหลักสูตรสหวิทยาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สลิตตา สาริบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ/ข้อมูล : นาตยา รายงาน : นาตยา 8/4/2564


276 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 425 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,994 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,126 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,421 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ