ระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจฯ ม.ราชมงคลสุวรรณภูมิ

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัคร 1 กย 2566 โดยผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธค 2566 และชำระค่าเทอมภายในวันที่ 31 ธค 66 จะได้รับสิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตามรายละเอียดในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรที่เปิดสอน ในสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ

หลักสูตร สาขาวิชา วุฒิที่รับเข้า ศูนย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.3 หรือเทียบเท่า วาสุกรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.3 หรือเทียบเท่า สุพรรณบุรี
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา นนทบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา สุพรรณบุรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา วาสุกรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า วาสุกรี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.บริหารธุรกิจทุกสาขา หันตรา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า หันตรา
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ ปกติ 4 ปี วาสุกรี
ระบบสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ วาสุกรี
ระบบสารสนเทศ เทียบโอน สมทบ วาสุกรี
ระบบสารสนเทศ ปกติ 4 ปี สุพรรณบุรี
ระบบสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ สุพรรณบุรี
ระบบสารสนเทศ ปกติ 4 ปี นนทบุรี
ระบบสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ นนทบุรี
ระบบสารสนเทศ ปกติ 4 ปี หันตรา
ระบบสารสนเทศ เทียบโอน ปกติ หันตรา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เทียบโอน สมทบ วาสุกรี