ทุนเรียนฟรี ระดับ ป.ตรี “โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ”ทุนเรียนฟรี ระดับ ป.ตรี “โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ” รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ รับทุนเรียนฟรี ตลอด 4 ปี โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติ ดังนี้

  1. เป็นผู้มีความประพฤติดี และ มีทัศนคติดี
  2. เป็นผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ที่มีเกรดเฉลี่ย สะสม 3.00 ขึ้นไป
  3. มีผลสอบภาษาอังกฤษ ที่สามารถเทียบเคียง ได้กับผลสอบ TOEIC ที่ 405 คะแนน (หากไม่มีผลสอบ จะต้องเข้ารับการทดสอบที่คณะบริหารธุรกิจจัดขั้นในวันที่ 16 ธค 66
  4. เป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ที่จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธค 66

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กย 66 – 1 ธค 66 , ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 16 ธค 66 สอบสัมภาษณ์วันที่ 17 ธค 66 ประกาศรายชื่อวันที่ 27 ธค 66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *