ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี 4 ปี “ห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ”

ห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ
“โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ” (Accounting Intelligence Project AIP-RUS)

ทุนเรียนฟรี ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี สาขาบัญชีบัณฑิต) เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ซึ่งให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ตลอด 4 ปี กับ  คณะบริหารธุรกิจฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาใน “โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ” (Accounting Intelligence Project AIP-RUS)  ให้ทำกรอกข้อมูลการสมัครทุนในหน้า Google Form  https://forms.gle/RBhf2whbUL82BRFq9

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ผ่านการตัดเลือกจะได้รับ

 • ได้รับทุนการศึกษา เรียนฟรีทุกเทอมจนกว่าจะจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยไม่มีเงื่อนไขการชดใช้ทุน
 • ได้รับการฝึกประสบการณ์ทำงาน ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)
 • ได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
 • ได้รับการการันตีตำแหน่งงานทันที เรียนจบมีงานทำทันที ระดับเงินเดือน 30,000 บาท ในตำแหน่ง นักบัญชีบริหาร

คุณสมบัติทุนเรียนฟรี ระดับ ป.ตรี “โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ”

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 • มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • มีความประพฤติและมีทัศนคติที่ดี
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำมาเทียบเคียง กับผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ที่ระดับ 405 คะแนน (หากผู้สมัครไม่มีผลสอบ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ)

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 24 เมษายน 2567
 • สอบสัมภาษณ์ และ ทดสอบระดับความรู้ภาษาอังกฤษ วันที่ 27 เมษายน 2567 (สถานที่ ตึกคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี)
 • ประกาศผล รายชื่อ ผู้ได้รับ ทุนเรียนฟรี ระดับ ป.ตรี “โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ” วันที่ 29 เมษายน 2567

ติดต่อสอบถาม ผู้ดูแลโครงการ

 • คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ผศ.ดร สุรชัย เอมอักษร 081 434 1566
 • รอว คณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ : อ.อโณทัย ทิพย์เนตร 084 384 7675

สถานที่จัดการเรียนการสอน สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

 • คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี เลขที่ 19 ถนนอู่ทอง, ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร : +66(0) 3532 4180 แฟกซ์ : +66(0) 35225 2393