ปฏิทินการศึกษา

 

ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวช., ปวส. และปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2565

 

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.

นักศึกษาใหม่ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) ภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษาเดิม (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565) ภาคเรียนที่ 1/2565

 

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. และปริญญาตรี

นักศึกษาใหม่ (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) ภาคเรียนที่ 1/2565
นักศึกษาเดิม (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565) ภาคเรียนที่ 1/2565

 

ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา

ภาคเรียนที่ 1/2565


744 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 244 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,362 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,375 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,670 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ