เจ้าหน้าที่ประสำนักงานคณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี

คุณนนทชัย สิงห์ห่วง
หัวหน้างาน
สำนักงานของศูนย์พื้นที่นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณนนทชัย สิงห์ห่วง
หัวหน้างาน
สำนักงานของศูนย์พื้นที่นนทบุรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป