ค่าเทอม ระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาการตลาด ราชมงคลสุวรรณภูมิ

ค่าเทอม ระดับ ปวช.  ปวส. ป.ตรี การตลาด คณะบริหารธุรกิจฯ ราชมงคลสุวรรณภูมิ

สาขาวิชาการตลาด อยู่ในคณะบริหารธุรกิจฯ ซึ่งเปิดสอนที่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และ ศูนย์สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี

ค่าเทอมเท่าไหร่ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ?

ค่าเทอมระดับ ปวช การตลาด 4,300 บาท / ค่าเทอมระดับ ปวส การตลาด 3,950 บาท / ค่าเทอมระดับ ป.ตรี การตลาด 4,875 บาท

(ตัวเลขค่าเทอมนี้ คือ ค่าเทอมที่ได้ส่วนลด 50% จากค่าเทอมปกติ ให้สิทธิ์ สำหรับผู้สมัครก่อนวันที่ 20 ธันวาคม หลังจาก 20 ธันวาคม 2566 ค่าเทอมปกติ ของระดับ ปวส. เท่ากับ 6,850 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,400 บาท ในส่วนของค่าเทอมปกติ ของระดับ ป.ตรี. เท่ากับ 8,700 บาท นอกจากค่าเทอมในภาคการศึกษาแรกจะมีค่าแรกเข้า 2,650 บาท)