รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) เทียบโอนรายวิชา คณะบริหารธุรกิจฯ ปี 2567

หลักสูตรปริญญาตรี (ป.ตรี) เทียบโอน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาสารสนเทศ โดยมีศูนย์พื้นที่จัดการศึกษา 4 ศูนย์ คือ ศูนย์นนทบุรี ศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% เมื่อสมัครและชำระค่าเทอมก่อน 31 ธค 66

ค่าเทอมหลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)

  1. ระดับปริญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์, สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และสาขาวิชาการบัญชี มีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 8,700 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,650 บาท
  2. ระดับปริญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีค่าบำรุงการศึกษาเทอมละ 9,700 บาท (อัตราเหมาจ่ายทุกเทอมเท่ากัน) โดยมีค่าแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ 2,650 บาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *