สมัครเรียน ปวช ที่เปิดสอนในจังหวัดอ่างทอง

ข้อมูลหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดอ่างทอง ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช จำนวน 3 สถานบันการศึกษา แบ่งออกเป็น 26 หลักสูตร ดังนี้

  1. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง / ระดับ ปวช. / เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  2. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ระดับ ปวช. / เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  3. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง / ระดับ ปวช. / การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ อาหารและโภชนาการ
  4. / ค่าเทอม ปวส :  บาท
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ลำดับ สถานศึกษา ระดับการศึกษา ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน รูปแบบ ประเภท
1 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
2 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
3 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ทั่วไป ทวิภาคี
4 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
5 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
6 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
7 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
8 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
9 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
10 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
11 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
12 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
13 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ปวช. คหกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เสื้อผ้าแฟชั่น ทั่วไป ปกติ
14 ปวช. คหกรรม อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ ทั่วไป ปกติ
15 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การจัดการสำนักงาน การจัดการสำนักงาน ทั่วไป ปกติ
16 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การตลาด การตลาด ทั่วไป ปกติ
17 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ การบัญชี การบัญชี ทั่วไป ปกติ
18 ปวช. พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทั่วไป ปกติ
19 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน เครื่องมือกล ทั่วไป ปกติ
20 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ทั่วไป ปกติ
21 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างเชื่อมโลหะ โครงสร้าง ทั่วไป ปกติ
22 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้ากำลัง ทั่วไป ปกติ
23 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างยนต์ ยานยนต์ ทั่วไป ปกติ
24 ปวช. อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
25 ปวช. อุตสาหกรรม เมคคาทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ ทั่วไป ปกติ
26 ปวช. อุตสาหกรรม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ทั่วไป ปกติ

1. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ที่อยู่ : 2 ถนนเทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 โทรศัพท์ : 0-3561-1656, 0-3562-5158 โทรสาร : 0-3561-1726 Website : www.attc.ac.th E-mail : chanin_at@hotmail.com

2. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ที่อยู่ : 66 หมู่ 4 ถ.เสนา-ท่าช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทรศัพท์ : 0-3563-2123 โทรสาร : 0-3562-2363 Website : www.viset.ac.th E-mail : viset@viset.ac.th

3. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง ที่อยู่ : 53 หมู่ 2 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ : 0-3569-1848, 0-3569-1087 โทรสาร : 0-3569-1848 Website : www.phothong.ac.th E-mail : bee255488@hotmail.com