โครงการ U2T ตำบลไผ่ลิง รณรงค์ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด รวมพลังฉีดวัคซีน

ทีมงาน U2T ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย ดร.สุธิดา ถนอมวงษ์ หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลไผ่ลิง และคณาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ร่วมมือกับเทศบาลอโยธยา อสม. พร้อมทั้งนายวชิระ ถนอมวงษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองอโยธยา จัดกิจกรรมการรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลไผ่ลิง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค เช่น หน้ากากอนามัย และสัมภาษณ์ประชาชนผู้ที่ฉีดวัคซีนตำบลไผ่ลิง ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา