ตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้ารอบ 40 ทีม แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)

“แข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021)” ทีม U2T ตำบลบ้านเลน ตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ได้เข้ารอบ 40 ทีม เพื่อแข่งขันแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภูมิภาคภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบคัดเลือกทีมสุดยอดภาคกลาง (5 ทีม) ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ในหัวข้อโครงการ สวะ ไม่ใช่สวะ #ทีมผักตบบ้านเลน ได้เข้าร่วมแข่งขัน ในประเด็น Circular Economy เพื่อส่งเสริมแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) ลดปัญหาผักตบชวา และขยะมูลฝอยจากครัวเรือน และอุตสาหกรรม ทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ สารปรับปรุงดิน ต่อยอดสู่ปุ๋ยอัดเม็ด และเพิ่มมูลค่าผักตบชวาเป็น by product และ product อาทิ ก้านผักตบตากแห้ง เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และที่กันกระแทกทดแทนการใช้เม็ดโฟม และสามารถนำไปสร้างกิจกรรม Creative economy สานปลาตะเพียนจากผักตบชวา สร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยวให้ชุมชนได้อีกด้วย อีกทั้ง สามารถนำสิ่งของที่ใช้แล้วจากอินทรีย์กลับสู่กระบวนการหมักย่อยเป็นน้ำหมักชีวิภาพ สู่พื้นแปลงเกษตรของชุมชนในที่สุด ถือเป็น Green economy ที่แท้จริง “ปัญหาจากชุมชน ปรับแก้โดยชุมชน จบที่ชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง” โดยต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างเม็ดเงิน รายได้ให้ประชาชน พัฒนากลุ่มอาชีพ ให้องค์ความรู้ และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง