โครงการ Hands-on Experience Project Online

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 1 “การประยุกต์ การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากนายสิทธิเวช เทียนสุข เป็นวิทยากรบรรยาย “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Discord เพื่อการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจ” มีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัศเมศวร์ ตันวีนุกูล และอาจารย์อัศวิน เทียนสัน ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : อ.ณัฐวัฒน์ ข้อมูล : อ.ณัฐวัฒน์ รายงาน : นาตยา 30/9/2564


212 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 393 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,962 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,094 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,389 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ