คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2567 
 
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ระดับปริญญาตรี (ป.ตรี)
 
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่
- คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
- คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
- คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์สุพรรณบุรี
- คณะบริหารธุรกิจฯ ศูนย์นนทบุรี
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ป ตรี)
   - สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ป.ตรี การตลาดดิจิทัล)
   - สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ป.ตรี ระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล)
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป (ป.ตรี การจัดการทั่วไป)
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม (ป.ตรี การจัดการอุตสาหกรรม)
   - สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานสมัยใหม่ (ป.ตรี การจัดการสำนักงานสมัยใหม่)
   - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
   - สาขาวิชาการจัดการ (ต่อเนื่อง) (ป.ตรี การจัดการ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ((ป ตรี))

   - สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )
   - สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )
   - สาขาวิชาการบัญชี (ป.ตรี บัญชีบัณฑิต )

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ต่อเนื่อง ป.ตรี เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)

   - สาขาวิชาการบัญชี (ปวส. บัญชี)
   - สาขาวิชาการตลาด (ปวส. บัญชี)
   - สาขาวิชาการจัดการ (ปวส. บัญชี)
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส. บัญชี)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- สาขาวิชาการบัญชี (ปวช. บัญชี)
- สาขาวิชาการตลาด (ปวช. การตลาด)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 035-242213
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดย : หน่วยส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานพัฒนานักศึกษา
 
facebook คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ Pr.bait.rus
facebook คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
facebook คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
facebook คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
 
สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่งานทะเบียน โทร. 035-709085 หรือ 081-7806996
 
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ #รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567 #Freshy2567 #DEK67 #คณะบริหารธุรกิจ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ #สาขาวิชาการจัดการ #สาขาวิชาการบัญชี #สาขาวิชาการตลาด #สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ #ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี #ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา #ศูนย์สุพรรณบุรี #ศูนย์นนทบุรี #พานิชใน วาสุกรี อยุธยา 
 


896 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 86 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,337 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,846 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,094 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ