โครงการ Hands-on Experience Project Online

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 2 “เทคนิคการใช้แอปพลิเคชัน Picsart ตกแต่งโลโก้และลายน้ำเพื่อธุรกิจออนไลน์” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณวรรณชนก ต้องจิตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีอาจารย์ณัฐภัสสร เกียรติพีรติกุล และอาจารย์จารุณี ทองอร่าม ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : อ.ณัฐวัฒน์ ข้อมูล : อ.ณัฐวัฒน์ รายงาน : นาตยา 6/10/2564


204 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 409 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,978 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,110 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,405 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ