โครงการ Hands-on Experience Project Online

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 3 “การออกแบบงานกราฟิกด้วยโปรแกรม Canva” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณณัฐชา สร้อยสูงเนิน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี เอี่ยมประดิษฐ์ และอาจารย์ปริญญา นาโท ให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันอาทิพย์ที่ 3 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : อ.ณัฐวัฒน์ ข้อมูล : อ.ณัฐวัฒน์ รายงาน : นาตยา 6/10/2564


231 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 420 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,989 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,121 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,416 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ