โครงการ Hands-on Experience Project Online

สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดโครงการ Hands-on Experience Project Online หลักสูตรที่ 5 “การใช้งานแอปพลิเคชั่น Lightroom เพื่อการปรับแต่งภาพถ่ายอย่างมืออาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์ google Meet ขึ้น” ในรายวิชา Seminar in Information Management ได้รับเกียรติจากคุณเจนจิรา รอดเปรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา กลั่นไพทูรย์ และอาจารย์นันทิยา ตันติดลธเนศให้คำปรึกษาสำหรับการดำเนินโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์ สาระธรรม หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : อ.ณัฐวัฒน์ ข้อมูล : อ.ณัฐวัฒน์ รายงาน : นาตยา 15/10/2564


209 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 314 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,883 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,015 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,310 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ