แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี

แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *