โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2564

สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 320320 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผลงานได้รับรางวัล ดังนี้ โครงการวาสุกรีส่งหัวใจพลเมืองดี ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี กลุ่มเรียน ACC26323N ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ โครงการ GMG ปันสุขด้วยปัญญา ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มเรียน GMG26321N ได้รับรางวัลชมเชย

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว270 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 338 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,907 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,039 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,334 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ