กรอบแผนพัฒนารายบุคคล BA&IT (IDP)

...
วิธีทำแผนพัฒนารายบุคคล
(How to)
...
บันทึกแผนพัฒนารายบุคคล
(IDP)


243 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 387 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,956 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,088 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,383 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ