E-BOOK

 

เส้นทางลัด

อัตลักษณ์ มทร.สุวรรณภูมิ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการและการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ U2T อว. ส่วนหน้า ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


317 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 180 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,298 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,311 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,606 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ