การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

เส้นทางลัด

...
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
...
สาขาวิชาการบัญชี
...
สาขาวิชาการตลาด
...
สาขาวิชาการจัดการ

 

E-learning กรมวิทยาศาสตร์บริการ
...
การสอบเทียบเครื่องชั่ง
...
การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025
...
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) สำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ

 

E-learning การทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงานแห่งชาติ
...
สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1


950 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. (ห้องคณบดี) 035-245181
(ห้องสำนักงาน) 035-242213
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 77 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 17,328 ครั้ง
  • ปีนี้ : 164,837 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 320,085 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ