คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ในลักษณะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 1 หัวข้อการพัฒนาผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์ อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาศิลปากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการจัดการชุมชน โดยรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อ.ศศิวัลย์ รายงาน : นาตยา 27/05/2565


119 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 236 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 6,354 ครั้ง
  • ปีนี้ : 83,367 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 124,662 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ