ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พิทยุตม์ คงพ่วง


ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ พิทยุตม์ คงพ่วง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *