ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วรรณารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด