คณะบริหารธุรกิจฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจฯ เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลทางเลือกการศึกษาต่อ หลังจบการศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส ในระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี และ สาขาวิชาสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในงานมีการออกบูธแจกใบปลิว เล่นเกมส์ และให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี