โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารงานและวางแผนการทำงาน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกลาโหม ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว304 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 334 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,903 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,035 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,330 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ