การแข่งขันกีฬาภายใน คณะบริหารธุรกิจฯ ปีการศึกษา 2565 “FRESHY SPORT GAMES” ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินยา แตงอ่อน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานมอบธงสีให้ตัวแทนนักกีฬาของแต่ละสาขาวิชา เพื่อการแข่งขันกีฬาภายในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565 “FRESHY SPORT GAMES” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย