สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ Hands-on Topics Training

นักศึกษา กลุ่มเรียน ISM26421N สาขาระบบสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Hands-on Topics Training ในรายวิชา Seminar in Information Management โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตร “พื้นฐานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดพนัญเชิง
(ไตรรัตนนายก) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ลิขิต แจ่มอุทัย และอาจารย์ณัฐวัฒน์ หมุดเพ็ชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) โดยมีนายบรรจง น้อยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) เป็นประธาน
เปิดโครงการ

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว/ภาพกิจกรรม

ข้อมูลจาก : ภาพ : นาตยา ข้อมูล : อ.ณัฐวัฒน์ รายงาน : นาตยา 01/10/2565


32 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 315 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,884 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,016 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,311 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ