หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจฯ (ปวช.) มทร.สุวรรณภูมิ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมี 3 หลักสูตร คือ

  1. การบัญชี (ปวช.บัญชี)
  2. การตลาด (ปวช.การตลาด)
  3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (จบ ม.3 ต่อ ปวช.) เข้าศึกษา ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พื้นที่ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (มทร.สุวรรณภูมิ เดิมถูกเรียกว่า พาณิชย์ใน ปัจุบันเปิดสอนใน 4 สาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจฯ)

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช มทร.ราชมงคลสุวรรณภูมิ
 สาขาวิชาการบัญชี (ปวช.บัญชี)
 สาขาวิชาการตลาด (ปวช.การตลาด)
 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)