โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ณ ลำพูน รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำศูนย์นนทบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี หัวหน้าสาขาวิชาประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์กันตวีย์ เวียงสิมา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการปฏิบัติงาน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๒๑ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ)

 

ดาวน์โหลดจดหมายข่าว270 ครั้ง

Address

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
19 หมู่ 3 ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-252392, 035-245181
E-Mail: baitrus2562@gmail.com


สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 392 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 14,961 ครั้ง
  • ปีนี้ : 105,093 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 146,388 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 BAIT | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ